VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK C
1 MAJA 2016

Kalendarz liturgiczny:
1 V – niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo eucharystyczne połączone z nabożeństwem majowym odprawimy po mszy św. o godz. 11.00; nabożeństwa majowe są odprawiane w kościele o godz. 18.30 w dni powszednie a w Niedziele o godz. 12.00; zachęcam również do śpiewania Litanii Loretańskiej przy nowo ozdobionych kapliczkach i krzyżach przydrożnych.
2 V – Dzień Flagi Narodowej; od poniedziałku do środy – Dni Modlitw o urodzaje.
3 V – Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej Patronki Polski; Święto Narodowe – 225 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; Dzień Emigranta.
4 V – wspomnienie św. Floriana – patrona strażaków.
5 V – I czwartek miesiąca – o godz. 18.00 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, podczas której modlić się będziemy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o uświęcenie kapłanów.
6 V – Święto Św. Apostołów Filipa i Jakuba; jest to jednocześnie I piątek miesiąca – spowiedź od godz. 17.00; o godz. 18.00 Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa a następnie nabożeństwo wynagradzające i rozpoczęcie „Jerycha Różańcowego”, które będzie trwało do godz. 17.00 w sobotę. Od piątku do następnej soboty będziemy odprawiać Nowennę do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
7 V – I sobota miesiąca – nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi połączymy z nabożeństwem majowym o godz. 17.00
9 V – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego; w przyszłą niedzielę kończy się okres Komunii wielkanocnej.
9 V – Uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski.
14 V – III Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium MB Fatimskiej w Mąkolicach.
18 VI – Diecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy od dzisiaj. Koszt 40 zł.

Dziękuję za sprzątanie kościoła na niedzielę mieszkańcom Bobrownik III natomiast w maju proszę o tę posługę mieszkańców Parmy II z Polesiem.

Na pomoc humanitarną dla Ukrainy zebrano 452,70 zł.

Papież Franciszek po raz kolejny prosi o modlitwę i pomoc tym razem dla ofiar trzęsienia ziemi w Ekwadorze. W odpwiedzi na apel Papieża będzie przeprowadzona zbiórka do puszek w niedzielę 8 maja br. na wszystkich Mszach świętych.


AKT ZAWIERZENIA
MATCE BOŻEJ
Z OKAZJI 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

Jasna Góra, 3 maja 2016 r.


Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
1. Na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi i jego pasterzom, o wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu.
Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła – jako umocnienie dla nas – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Pragniemy wyrazić z całym Kościołem katolickim w Polsce wdzięczność i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego.
W tym ważnym momencie historii zbawienia uświadamiamy sobie nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesność. W świecie, w którym nasi Bracia i Siostry w wierze przyczyniają się do budowania lepszego świata, ale również cierpią i oddają życie za Chrystusa, odczuwamy naglącą potrzebę ponownego zawierzenia się Bożemu Synowi przez Twoje wstawiennictwo, o Niepokalana Dziewico, Królowo Polski. Tym samym mamy świadomość, że program duchowej odnowy Polaków, wyrażony w Jasnogórskich Ślubach Narodu i milenijnym Akcie oddania w niewolę miłości, pozostaje nadal aktualny.
2. W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Franciszkiem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedstawicielami wierzącego Narodu – duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, w łączności z całą Polonią – oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi. Oddając się dzisiaj Tobie, Bogurodzico i nasza Matko, jesteśmy pewni, że w ten sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy przekonani – podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.
3. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością. Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka. Wpatrzeni w przykład życia i wsłuchani w nauczanie wielkich Pasterzy – świętego papieża Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego – ponawiamy dziś przymierze z Tobą. Pragniemy, aby duch papieskiego „Totus Tuus” i prymasowskiego „Wszystko postawiłem na Maryję” stale w nas wzrastał.
4. Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście i w całym Ludzie Bożym przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego słowa i owocuje świadectwem życia. Przyrzekamy, jak uczył święty Jan Paweł II, kształtować dojrzałe wspólnoty kościelne, nasze rodziny, stowarzyszenia i parafie, „w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia jako przylgnięcie do Osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby”. Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Podobnie jak ukrzyżowany Jezus, który zniósł podziały, wprowadzając pokój i pojednanie „przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości” (Ef 2,16), tak i my – poprzez przebaczenie naszym winowajcom – chcemy stać się budowniczymi pokoju w Ojczyźnie i świecie. Królowo świata, chcemy pamiętać o tym, że Bóg, jako Ojciec i Stwórca, powierzył nam troskę nie tylko o siebie nawzajem, ale i o cały stworzony świat. Dlatego wypełniając najpierw obowiązek miłości wobec bliźniego, chcemy także troszczyć się o środowisko, w którym żyjemy, które Bóg nam powierzył dla naszego dobra.
5. Matko Miłosierdzia, abyśmy mogli wprowadzić w życie te postanowienia, pragniemy oprzeć naszą wiarę na Twojej wierze, aby w codzienności rozpoznawać wyraźnie głos Boga i Jego zbawcze wezwanie, aby nasze serca były ciągle otwarte na dary Bożego miłosierdzia.
Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania, którym pragniemy zabezpieczyć Kościół święty w nowym tysiącleciu, a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego Narodu. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei.
Amen.


PORZĄDEK PEREGRYNACJI SYMBOLI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

08.05 – 15.05 - Aniszewski Rafał Piotr
15.05 – 22.05 - Janiak Gabriela
22.05 – 29.05 - Pokora Julia
29.05 – 05.06 - Ptaszyńska Natalia
05.06 – 12.06 - Wawrzyńczak Dominika
12.06 – 19.06 - Matyjas Hubert
19.06 – 26.06 - Kornet Małgorzata z rodziną


 • Pielgrzymki

  Pielgrzymka ZIEMIA ŚWIĘTA
  (pielgrzymka 8-dniowa)
  TERMIN - 17 - 24 WRZEŚNIA 2016
  KOSZT 1040 USD Informacje • SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA W 2016 r.

  KWIECIEŃ – BOBROWNIKI III – (obiad dla pielgrzymów ŁPPM – 06.08.2016)
  MAJ – PARMA II z POLESIEM
  CZERWIEC – PARMA I z PAREMKĄ
  LIPIEC – PLACENCJA
  SIERPIEŃ – BOBROWNIKI II
  WRZESIEŃ – BOBROWNIKI I
  PAŹDZIERNIK – BOBROWNIKI IV (OSIEDLE, TRAKT I ZATORZE)

 • Jeżeli możesz i jeżeli chcesz wesprzeć parafię...
  Konto parafialne:
  PARAFIA MB JASNOGÓRSKIEJ W BOBROWNIKACH
  99 - 418 BEŁCHÓW
  VOLKSWAGEN BANK direct
  Numer (NRB) 41 2130 0004 2001 0603 2841 0001

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje kilka odliczeń, jakich można dokonać od dochodu, co bezpośrednio wpływa na wysokość podatku, jaki trzeba zapłacić. Katalog ten zawiera między innymi darowizny na cele kultu religijnego. Dokonaną darowiznę odlicza się od dochodu za rok, w którym została przekazana. Oznacza to, że wsparcie przekazane (przelewem bankowym na konto parafialne) w związku z ofiarami - darowiznami przekazanymi na cele religijne w Parafii (ofiary na potrzeby inwestycyjne w ciągu roku czy ofiarowane podczas kolędy bądź inne) można odliczyć, składając w 2017 roku zeznanie za 2016 rok.

  "Bóg zapłać" za wszelkie ofiary składane na potrzeby remontowo-budowlane naszej świątyni.

  Ks. Piotr Paweł Sapiński
  Proboszcz parafii